Viktor Marković: Oduvek je želeo da se bavi ovim, jer je ovo, po njegovom mišljenju najbolji posao na svetu. Još uvek ne zna šta je to tačno, ali ima veze sa razmišljanjem, čime se bavio otkad zna za sebe. Danas kažu da je to kontent, ali siguran je da postoji neka druga reč za to. Dok ne izmisle drugu reč, Viktor je prinuđen da nastavi da se bavi kontentom.