Marijana Agić-Molnar

Adriatic Region Director, GfK

Marijana je veliko profesionalno iskustvo stekla je u The Coca-Cola Company, Focus MR i GfK. Konsultant je brojnim kompanijama pri donošenju marketing odluka i strategija baziranih na poznavanju potrošača, klijenata, kupaca.

Dobitnik je velikih priznanja i nagrada: izabrana od strane British Council-a u Joint Industrial Attachment Program, kao i od strane GfK Management Board-a u GfK Excellence Team 2004-2005. Nagrađena od The Coca-Cola Company: 2004 Annual Award for Strategic Consumer Insights.

Član je Upravnog odbora IAA Serbia, predavač je na AcademIAA, član ESOMAR-a i mentor start-upova na Founders Institutu.