Milica Stefanović

Specijalista softverskih proizvoda

Specijalista softverskih proizvoda sa tehničkom pozadinom – omogućava razumevanje za obe strane priče. Kombinujući aktivnosti menadžmenta samih proizvoda sa potrebama klijenta i imajući uvid u implementacione faze, ne postoji način za bolje upoznavanje procesa i klijenata.

Pripovedač na način koji je razumljiv i klijentima i krajnjim korisnicima; vizionar širokih vidika za proizvode kojima se bavi.