Dejana Videnović

Native advertising specialist, Represent Communications

Posle 20 godina provedenih u novinarstvu, storytelling je došao kao potpuno prirodan način izražavanja I prenošenja ključnih poruka klijenata na portale. Uz pomoć kolega iz Digitala, brzo je savladala i nove tehnike plasiranja tesktova tačno do ciljne grupe čitalaca i usavršila se u vođenju Native kampanja. U Representu se nalazi na funkciji Native advertising specialist-a i već je imala nekoliko predavanja na temu Native advertisinga na konferencijama koje okupljaju kolege iz sveta PR-a I marketinga.