Miha Raušl

Head of digital distribution, PM, poslovni mediji

Miha Raušl već deceniju radi na različitim poljima marketinga i komunikacija, u različitim ulogama sa klijentove strane i izdavaštva na velikom broju slovenačkih brendova. Kao direktor distribucije u nagrađivanoj digitalnoj i content marketing agenciji PM, poslovni mediji, njegov trenutni izazov je približiti content čitaocu ili korisniku, sa ciljem da dobije što više feedback-a. Zajedno sa svojim timom on je odgovoran za kreiranje različitih tipova potrošačko orijentisanih kreativnih sadržaja za digitalne i tradicionalne medije.