Lazar Džamić

Kreativni Strateg

Lazar Džamić je bivši direktor brend planiranja za severnu i centralnu Evropu u kompaniji Google ZOO, kreativni strateg, pisac i akademik. Nagrađivani je direktor planiranja u nekoliko integrisanih agencija i predaje na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Predstaviće svoju najnoviju knjigu "The Definitive Guide to Strategic Content Marketing (with Justin Kirby)", koja sadrži široku lepezu različitih pespektiva o content marketingu grupisanu po glavnim tematskim oblastima, što čitaocu omogućava da knjigu proučava u skladu sa svojim interesovanjima i usvaja najkorisnije aspekte svake diskusije.