Dunja Vujičić razvija BeeShaper, startup platformu za internet marketing, na poziciji Chief Corporate Relations Officer Bee Premium Grupe. Dunja je i asistentkinja i doktorantkinja na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Predavač je na osnovnim i master studijama iz oblasti korporativnih komunikacija i komuniciranja na internetu i društvenim medijima. Interesovanja i istraživački rad su usmerena na onlajn komunikaciju i nove tehnologije.