Jelena Pantić

Jelena Pantić (1)

www.jelenapantic.com

Emocionalna inteligencija i marketing??? O da :)

Treba da se bavim marketingom a to tako ne volim… baš me odbija…

Ovo mi je rekla koleginica koja je izuzetan psihoterapeut. Želi da razradi svoju privatnu praksu ali ima izrazit otpor prema marketingu.