Aleksandra Petrovski

Aleksandra Petrovski (1)

alex5rovski.com/blogeri-i-novinari

Šta blogeri mogu da nauče od novinara, a šta novinari od blogera

Svakim danom linija razgraničenja novinara i blogera sve je bleđa. Moglo bi se čak reći da razvoj i dostupnost tehnologije gotovo da je briše. Koliko god vam to zvučalo kao kliše fraza.

Bilo da su deo kolektiva od još 5.000 ljudi ili sede u sobičku studentskog doma svako od njih je danas medij za sebe.

Razlike gotovo da nema.

Razliku prave Kvalitet i Kredibilitet.